Przegroda budowlana pionowa zwana potocznie murem powinna spełniać parę warunków. Są to w szczególności: solidność konstrukcyjna do przenoszenia obciążeń z wyższych kondygnacji i dachu na fundamenty, izolacyjność akustyczna, termiczna, akumulacyjność, estetyka. Bardzo popularnym wskaźnikiem, który decyduje o wyborze konkretnego materiału na mur jest izolacyjność cieplna, współczynnik lambda. Chciałbym zwrócić uwagę, aby docenić też inne parametry muru, które niejednokrotnie są ważniejsze, a przenikalność cieplna nie jest tak istotna jakby się mogło wydawać. Za izolacje termiczną przegrody budowlanej odpowiada w największej mierze docieplenie i jej grubość, w przegrodzie tej znajdują się też otwory okienne, drzwiowe, nadproża, rdzenie, strop, które nie mają znaczenia na jak ciepły mur się zdecydujemy. 

 

Najpopularniejsze mury w naszym regionie są z pustaków ceramicznych, gazobetonów, silokatów, rzadziej z keramzytu. W przypadku pustaków ceramicznych, jesteśmy zwolennikami murów tradycyjnych na zaprawie cementowej, zaś w przypadku gazobetonów i silikatów używa się zapraw cienkowarstwowych. Pianokleje używa się głównie dla przyspieszenia prac, niestety trzeba dokonać zakupu szlifowanych pustaków co zwiększa koszt.

 

Prace żelbetowe wykonujemy na płytach szalunkowych. Staramy się minimalizować użycie drewna na budowie. Wychodzi taniej, lepiej jakościowo i ekologicznie. Pochylając się nad zagadnieniem wyboru rodzaju stropu, uważamy strop monolityczny za najlepsze rozwiązanie. Z uwagi na czynniki takie jak szerokie zastosowanie dla różnych rodzajów konstrukcji (balkony, spore rozpiętości, wsporniki, otworowanie w niemal dowolnych miejscach, brak wzmocnień pod ścianki działowe, więc możliwość ich ulokowania w innym miejscu w przyszłości), są cienkie, nie wymagają sporo miejsca (są stosunkowo cienkie), dowolność wykończenia, duża nośność, usztywnienie całego budynku, nie wymagają robienia sufitów podwieszanych, nie klawiszują. Koszt jest bardzo podobny do innych systemów. Wykonujemy również stropu typu filigran, gęstożebrowe, kanałowe oraz wszystkie towarzyszące prace żelbetowe w budynku.