Fundament jest podstawą budynku, od jakości jego wykonania zależy między innymi długowieczność całego budynku. Prace związane z posadowieniem obiektu należy prowadzić szybko, bez zbędnej zwłoki. Trzeba pamiętać, że warunki atmosferyczne działające na grunt bezpośrednio pod fundamentem (szczególnie deszcz, mróz) mogą skutkować w przyszłości szeregiem niekorzystnych następstw, w szczególności jednym z najbardziej niebezpiecznych - nierównomiernym osiadaniem budynku. Podczas wykonywania fundamentów tradycyjnych - na ławach żelbetowych, istotnym elementem jest zasypywanie w obrębie budynku. Kluczową sprawą jest tutaj dobre zagęszczenie gruntu, oraz użycie odpowiedniego materiału. Kanalizację którą trzeba wykonać na tym etapie powinno cechować: łagodne kąty kształtek i minimalizacja rur pod warstwą podposadzkową. 

 

 Szkody górnicze są zmorą budownictwa, aby zminimalizować ich skutki projektuje się specjalne zabezpieczenia fundamentów. Do tego celu również bardzo dobrze służą płyty fundamentowe. Jednocześnie aby zabezpieczenie na szkody górnicze było pełne, stosuje się zabezpieczenia ścian nośnych kondygnacji naziemnych, przez wykonanie szeregu wzmocnień konstrukcji budynku, głownie poprzez słupy i stropy żelbetowe. Powyższe rozwiązania są bardzo kosztowne i należy pamiętać, że zabezpieczają one przed nadmiernym pękaniem ścian a nie przed szkodami generalnie. Liczyć się trzeba z tym, że wstrząsy będą nadal odczuwalne a nierównomierne osiadanie budynku nadal może nastąpić. Niższy koszt działki na szkodach górniczych rzadko rekompensuje późniejsze niedogodności jak również koszty usuwania następstw wstrząsów górniczych.

 

 Płyty fundamentowe są świetną alternatywą dla posadowienia bezpośredniego np. na ławach. Istnieje kilka rodzajów takiego posadowienia, z pewnością można zwrócić uwagę na możliwość zastosowania ocieplenia płyty od spodu izolacją termiczną ze styropianu ekstrudowanego XPS. Trzeba pamiętać jednak, płyta fundamentowa ma swoje ograniczenia. Jednym z nich jest preferowana płaska działka, jeżeli działka ma duży spad, prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie ław fundamentowych. Przy budynkach z mnogimi elementami żelbetowymi poza zasadniczym obrysem budynku (np. słupy pod taras, belki ozdobne itp.) zazwyczaj stosuje się stopy fundamentowe, ławy które powinny być połączone z resztą fundamentu, co jest kłopotliwe przy zastosowaniu posadowienia na płycie. Konieczność zachowania posadowienia poniżej strefy przemarzania, poprzez zastosowanie np. wymiany gruntu lub ukośnych płyt XPS, duże ilości stali i betonu, często skutkuje większym kosztem wykonania płyty fundamentowej niżeli ław fundamentowych. 

 

 Fundamenty pod coraz bardziej popularne budownictwo szkieletowe również wykonujemy. Są to zazwyczaj fundamenty tańsze w wykonaniu z uwagi na nieporównywalnie mniejszy ciężar budynku. Zwrócić należy uwagę, że fundamenty takie powinny się cechować ponadprzeciętną dokładnością wykonania, w szczególności w kwestii równego betonu pod ścianami drewnianymi. Tutaj odchyłki wykonawcze powinny być znacznie mniejsze niż te wynikające z norm budowlanych. Pod "szkieletówki" wykonuje się posadowienia na ławach jak i na płytach.

 

 Kwestią bardzo ważną dla wszystkich rodzajów fundamentów, jest dokładne planowanie, tyczenie. Osie budynku wytycza geodeta, jak i wysokość wg projektu. Zazwyczaj projektant nie przejeżdża na działkę przed wyznaczeniem poziomu "zera" budynku, a już prawie nigdy nie ma ze sobą urządzeń pomiarowych. Wyznaczenia poziomu posadowienia budynku odbywa się podczas analizowania poziomów z map. Ewentualne korekty "zera" muszą odbyć się przed wykopami, a po geodecie. Czynniki, które trzeba wtedy brać pod uwagę to: wysokość drogi dojazdowej istniejącej lub planowanej, wysokości sąsiednich działek, przyszłe ukształtowanie terenu działki, możliwości powstania skarp, ryzyko odprowadzenia wód deszczowych na działki sąsiadów.